Medlemskap

Som medlem i LRK

tillhör du den region där du är bosatt.

Som medlem kan du vara med och påverka vilka aktiviteter som ska anordnas lokalt. Regionernas årsmöten fastställer verksamhetsplanen och där eller på andra möten som medlemmarna träffas, diskuteras viktiga frågor som rör klubben.

Rullande medlemskap tillämpas
vilket innebär att om du går in som medlem i september är du medlem t o m augusti året därpå. Du får automatiskt ett nytt inbetalningskort när ditt medlemskap närmar sig sitt slut.

Medlemsförmån AGRIA
ger alla medlemmar i LRK 10 % rabatt på sin hundförsäkring.

Hur gör jag?

Klicka här så kommer du till ett formulär som du fyller i. (öppnas i nytt fönster)

Har du inte möjlighet att fylla i formuläret, så betala in din avgift på LRKs plusgiro (se till höger) och ange namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer samt mailadress.

För familjemedlemskap anges ordinarie medlemsnamn och medlemsnummer.

När medlemsavgiften kommit LRK tillhanda registreras du som medlem och kommer att få ett välkomstkort med ditt medlemsnummer och regiontillhörighet inom några veckor.

Meddela medlemshanterare Margot om du flyttar eller ändrar adress.
Glömmer du det så får du ju inte vår tidning Labradoren. Kontakta medlemsansvarige om något blir fel, t ex att du inte får tidningen.

Uppfödare kan lösa medlemskap för sina valpköpare
Du löser medlemskap för dina valpköpare genom att ange varje persons namn, fullständiga adress samt mailadress, samtidigt som du också meddelar vem du själv är och anger ditt medlemsnummer. Meddela kansliet dessa uppgifter.

Valpköparmedlemskap innebär att uppfödaren, till en lägre kostnad, betalar in medlemskapet för det första året för sina valpköpare. Dessa är lika fullvärdiga medlemmar som alla andra och erhåller även tidningen. Då året gått ut gäller dock fullt medlemspris.

 

LRKs medlemsregistrering
handlägges av

Margot Engström 
0660-375506 medl.reg@labradorklubben.se  
LRKs Plusgiro 433 23 71 - 6  


Avgifter 2023:

Fullbetalande: 300 kr
Familjemedlem: 150 kr 

Familjemedlemskap innebär att ytterligare person/er i samma hushåll kan lösa medlemsskap till en lägre penning än vad fullbetalande gör. 
Du har samma rättigheter och möjligheter som fullbetalande har, men får ingen egen tidning. 

Utlandsboende: 400 SEK
Utlandsboende familjemedlem: 150 SEK

Utlandsboende medlemmar kan inte tillhöra en region i Sverige eftersom bostadsorten ligger utanför regionsindelningen. Utlandsboende är lika fullvärdiga medlemmar som de Sverigeboende, dock utan möjlighet att kunna påverka Labradorfullmäktige. 
De betalar ett högre pris för sitt medlemskap då tidningen är kostsam att sända utomlands. 

För utlandsboende som önskar medlemskap, maila LRKs kansli, med följande uppgifter: 
namn, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, e-postadressl och betala in medlemsavgiften på 
postgiro 43 32 371-6, LRK
(LRK kan inte skicka inbetalningskort utomlands).

För uppfödare:
Valpköparmedlemskap:150 kr
(kan endast betalas av uppfödare). 
Valpköparmedlem utland: 230 SEK